DiagnoScope Specjalista

Analiza głosu

DiagnoScope – środowisko do analizy głosu i rejestracji obrazu wideo

DiagnoScope (poprzednia nazwa w wersji tylko dla foniatrii – DiagnoVoice) jest naszym oryginalnym oprogramowaniem do pełnej analizy głosu z nowymi zaawansowanymi i rozszerzonymi modułami. Wersja programu DiagnoScope Specjalista, przeznaczona do pracy jednostanowiskowej w małych gabinetach lekarskich, dostępna jest od początku 2010 roku. Wersja DiagnoScope Net, przeznaczona do pracy na wielu stanowiskach w większych przychodniach, jest już dostępna.

Charakterystyka programu DiagnoScope Specjalista:

 • analiza głoski „a”,
 • analiza dowolnej frazy,
 • analiza długiej frazy,
 • analiza wydolności głosu,
 • analiza obciążeniowa głosu,
 • analiza głosów śpiewaczych,
 • analiza segmentowa mowy,
 • ocena niepłynności mowy (jąkania),
 • rejestrowanie dźwięku,
 • obróbka dźwięku ze sprawdzaniem jakości nagrania,
 • nagrywanie z wyprzedzeniem,
 • nagrywanie na podstawie krzywej wzorcowej,
 • analiza częstotliwości podstawowej (F0),
 • analiza parametryczna, formantowa,
 • analiza parametrów długoterminowych,
 • filtracja odwrotna,
 • pomiar skali głosu,
 • widmo długoterminowe LTAS,
 • tworzenie oscylogramów i spektrogramów,
 • automatyczne wyznaczanie długości fonacji,
 • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
 • automatyczne tworzenie raportów z możliwością edytowania,
 • zapisywanie informacji o raporcie z kompletem danych na dowolnym nośniku,
 • obsługa w języku polskim,
 • formularze do badań specjalistycznych,
 • formularze skierowań oraz zaświadczeń,
 • konfiguracja i instalacja programu,
 • budowa modułowa umożliwiająca indywidualną konfigurację,
 • dodatkowe moduły na zamówienie,
 • zabezpieczenie wszystkich danych przez mechanizm podwójnego zapisu danych,
 • praca w środowisku MS Windows XP, Vista, 7 lub 8,
 • na życzenie dodatkowy moduł rejestracji obrazów endoskopowych.

Moduły programu DiagnoScope Specjalista:

 • Analiza głoski „a” – analiza próbki głosu w postaci nagrania przedłużonej fonacji samogłosek „a a” z możliwością oceny wyznaczonych parametrów akustycznych głosu według odpowiednich norm, pozwala na pełną diagnostykę fałdów głosowych, także w celu wykrycia raka krtani,
 • Analiza dowolnej frazy – analiza próbki głosu w postaci dowolnego zwrotu lub zdania, pozwala na przykład na ocenę intonacji wyrazów, a także umożliwia porównywanie odpowiednich próbek w celu zbadania zmian,
 • Analiza długiej frazy – moduł pozwala na nagranie długiej frazy, lub całego wypowiadanego tekstu, w celu późniejszej analizy fragmentów tego nagrania w modułach Analizy głoski ”a” oraz Analizy dowolnej frazy,
 • Analiza wydolności narządu głosu – analiza wydolnościowa jest to pomiar czasu trwania oraz parametrów długoterminowych fonacji, która jest możliwie jak najdłuższa, pozwala to na ocenę wydolności głosu,
 • Analiza obciążeniowa głosu – analiza obciążeniowa pozwala na ocenę jakości głosu w miarę jego coraz większego obciążenia; określa zmiany wartości parametrów akustycznych w czasie czytania długiego tekstu,
 • Analiza głosów śpiewaczych – analiza pola głosowego, pomiar skali głosu z oceną pracy fałdów głosowych w pobliżu granic skali głosu oraz w sąsiedztwie przejść międzyrejestrowych, pozwala wspierać szkolenia głosu, a także pozwala na rozpoznanie zaburzeń głosu, takich jak dysfonia.
 • Analiza segmentowa mowy – analiza próbki głosu w postaci segmentowej, czyli kilka razy powtarzanej samogłoski, zwrotu lub zdania, która pozwala na ocenę niepłynności mowy i może być stosowana na przykład do wspomagania przy ocenie jąkania.

Funkcje programu DiagnoScope Specjalista:

 • Nagrywanie głosu nagrywanie za pomocą mikrofonu
  • proste funkcje edytora dźwięku do obróbki głosu,
  • sprawdzanie jakości nagrania dźwięku,
  • ustawienie długości nagrania,
  • nagrywanie bardzo długich fraz (analiza długiej frazy),
  • nagrywanie z wyprzedzeniem (analiza wydolności głosu),
  • nagrywanie przedłużonej fonacji „a a” co 60 sekund w czasie obciążania głosu (analiza obciążająca),
  • nagrywanie od 3 do 30 razy powtarzanej samogłoski, frazy lub zdania (analiza segmentowa mowy);
  nagrywanie próbka głosu

  Okno nagrywania próbki głosu

 • Nagrywanie głosu śpiewaczego:
  • nagrywana płynna zmiana częstotliwości głosu w czasie,
  • częstotliwość wzorcowa podawana na ekranie w postaci krzywej, lub w postaci sygnału wzorcowego,
  • częstotliwość podstawowa głosu odniesiona do częstotliwości wzorcowej na wykresie,
  • częstotliwość wzorcowa dopasowana do skali głosu śpiewaka;
  nagrywanie głos śpiewaczy

  Okno nagrywania próbki głosu śpiewaczego z krzywą wzorcową

 • Analiza częstotliwości podstawowej (F0):
  • średnia,
  • wartości maksymalne i minimalne,
  • stabilność,
  • rozszerzona statystyka,
  • wykresy (pitch chart);
  analiza częstotliwość podstawowa

  Przykładowy wynik analizy częstotliwości podstawowej

 • Filtracja odwrotna:
  • odtwarzanie sygnału pobudzenia,
  • wykrywanie momentów zamknięcia fałdów głosowych;
 • Oscylogramy z funkcją powiększania;
 • Spektrogramy: różne rodzaje (szeroko- i wąskopasmowe, rezonansowe, synchronizowane z F0, ze zwiększonym kontrastem i usuwaniem formantów);
 • Analiza parametryczna z zaawansowaną statystyką
  • zaawansowana statystyka,
  • wszystkie klasyczne parametry (Jitter, Shimmer, NHR, Yanagihara, U2Harmonic i wiele innych),
  • analiza parametrów długookresowych (analiza wydolnościowa głosu),
  • analiza parametrów względem częstotliwości podstawowej (analiza głosów śpiewaczych),
  • analiza parametrów specjalistycznych do oceny niepłynności mowy (analiza segmentowa mowy);
 • Analiza formantowa;
 • Pole głosowe (analiza głosów śpiewaczych);
 • Pomiar skali głosu na podstawie zakresu częstotliwości fonacji;
 • Long-Term Average Spectrum (LTAS) rodzaj widma długoterminowego:
  • informacja, jaka część całkowitej energii sygnału jest przenoszona w konkretnym paśmie częstotliwości,
  • średnia moc sygnału w funkcji częstotliwości,
  • wyznaczany dla wszystkich analiz akustycznych,
  • wyznaczane parametry LTAS;
 • Wydolność głosu:
  • automatyczne wyznaczanie długości trwania fonacji bez potrzeby ręcznego pomiaru,
  • automatyczne umieszczanie wyników w raporcie,
  • specjalne parametry długookresowe;
 • Obciążenie głosu:
  • ocena zmian parametrów akustycznych głosu w czasie jego obciążania,
  • nagrywanie frazy testowej (np. przedłużonej fonacji „a a”) w odstępach co 60 sekund,
  • obciążanie głosu poprzez czytanie długiego tekstu,
  • automatyczne wyświetlanie czytanego tekstu,
  • automatyczne komunikaty z prośbą o wypowiedzenie frazy testowej;
 • Wizualny edytor wykresów;
 • Zaawansowane półautomatyczne, konfigurowalne tworzenie raportów: formularze raportów są:
  • automatycznie tworzone z szablonów,
  • automatycznie wypełniane wybranymi obrazami,
  • mogą być redagowane za pomocą wizualnego edytora;
  analiza głosu raport

  Raport z analizy głosu utworzony automatycznie

 • Wbudowany system ekspercki do komputerowo wspomaganego diagnozowania;
 • Dodatkowe dokumenty:
  • tworzone na zamówienie skierowania i zaświadczenia lekarskie,
  • szybki dostęp z okna głównego programu,
  • prosta edycja formularzy według potrzeb;
 • Zarządzanie kartoteką: pozwala na przechowywanie danych, uzupełnianie i porównywanie raportów
  • przechowywanie danych pacjentów oraz kart wizyt,
  • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
  • natychmiastowy dostęp,
  • łatwe przeglądanie,
  • funkcjami porównywania danych,
  • edycja oraz uzupełnienie już istniejącego raportu.
  raport z badania pacjenta

  Okno główne z listą pacjentów oraz podglądem raportów

Program DiagnoScope pozwala na diagnostykę akustyczną i rozpoznanie raka krtani, występowania guzków śpiewaczych, chorób krtani oraz chorób zawodowych głosu. Program dostosowany jest także do kompleksowego badania foniatryczno-laryngologicznego, ponieważ poza analizą głosu pozwala na rejestrację obrazów endoskopowych. Zawiera pełną obsługę laryngowideostroboskopowego obrazowania wideo.

Wymagania sprzętowe:

 • Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdzielczości do 352×288)
  • Procesor Intel Pentium III lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 800 MHz, AMD Athlon 64 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 800 MHz,
  • Karta dźwiękowa wyposażona w sterowniki zgodne z DirectX 9,
  • System operacyjny MS Windows XP 32-bitowy, MS Windows Vista 32-bitowy lub nowszy 32-bitowy,
  • Pamięć RAM co najmniej 512 MB (dla Windows XP) lub co najmniej 768 MB (Vista),
  • Zintegrowana karta grafiki zgodna z DirectX 9,
  • Urządzenie przechwytujące analogowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9), zewnętrzne (USB) lub w postaci karty rozszerzeń,
  • 24 (32) bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli.
 • Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdzielczości ponad 352×288)
  • Procesor co najmniej dwurdzeniowy: Intel Core 2 Duo lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 1800 MHz, AMD Athlon 64 X2 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 2500 MHz,
  • Pamięć RAM co najmniej 1024 MB (dla Windows XP) lub co najmniej 2048 MB (Vista, Windows 7).
 • Zalecane
  • Procesor co najmniej dwurdzeniowy: Intel Core 2 Duo lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 1800 MHz, AMD Athlon 64 X2 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 2500 MHz,
  • Karta dźwiękowa wyposażona w sterowniki zgodne z DirectX 9,
  • System operacyjny MS Windows XP 32-bitowy, MS Windows Vista 32-bitowy; Windows 7 32- lub 64-bitowy,
  • Pamięć RAM co najmniej 1024 MB (dla Windows XP) lub co najmniej 2048 MB (Vista, Windows 7),
  • Karta grafiki zgodna z DirectX 9 z własną pamięcią równą co najmniej 64MB (preferowane karty NVidia z rodziny 8400 lub nowsze),
  • Urządzenie przetwarzające analogowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9) w postaci karty rozszerzeń (nie USB),
  • 32 bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu równa co najmniej 1440×900 pikseli, optymalna 1920×1200.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami programu i jego obsługą. Opisane są one szczegółowe w instrukcji użytkownika, którą można bezpłatnie otrzymać w postaci elektronicznej, pisząc na adres e-mail serwis@diagnova.pl.

ulotka

Ulotka reklamowa dotyczącą programu DiagnoScope Specjalista.