Analiza akustyczna głosu w praktyce laryngologicznej

Część II: Zastosowanie analizy akustycznej w praktyce

Oscylogramy

Autor: dr inż. Marcin Just (DiagNova Technologies)

Ze względu na fakt, że oscylogram nie jest poddany żadnej dodatkowej obróbce numerycznej, jest on jedynym wykresem w postaci źródłowej. Co z tego wynika, zawiera on pełną dostępną informację o sygnale mowy. Niestety, ze względu na to „przesycenie” informacjami jego analiza jest skomplikowana i musi opierać się głównie na doświadczeniu. Oscylogram nie powinien być jednakże ignorowany, ale powinien stanowić „ostateczną instancję” służącą do weryfikacji problematycznych wyników innych analiz. Na rys. 1 przedstawiono przykładowe oscylogramy dla sygnału mowy osoby zdrowej i osoby ze zdiagnozowana patologią.

a) oscylogram zdrowa
b) oscylogram patologia

Rys. 1. Przykładowe oscylogramy: a) mowa osoby zdrowej; b) mowa patologiczna

Oscylogramy można analizować długoterminowo (zdania), ale głównie są to dane do analizy krótkoterminowej (nawet pojedyncze okresy podstawowe).

Interpretacja oscylogramów

Na oscylogramie przede wszystkim obserwować należy podobieństwo do siebie sąsiednich okresów – ich długość, amplitudę, kształt oscylacji. Dodatkowo określić można zgrubnie ilość szumów obserwując charakterystyczne poszarpanie wykresu.