Medyczna rejestracja obrazu wideo

Część I: Podstawowe zagadnienia związane z medyczną rejestracją obrazu wideo

Elementy systemu rejestracji obrazu wideo w czasie rzeczywistym

Autor: dr inż. Marcin Just, dr inż. Michał Tyc (DiagNova Technologies)

Aby zarejestrować (zgrabować) obraz w czasie rzeczywistym w formie pliku na dysku komputera, potrzebnych jest kilka podstawowych komponentów:

  • Kamera, przeprowadzająca zamianę obrazu w postaci sygnału świetlnego na postać analogowego sygnału elektrycznego (ciągłych zmian prądu lub napięcia),
  • Urządzenie przechwytujące (grabujące, ang. frame grabber), pozwalające na zamianę analogowego sygnału elektrycznego na postać cyfrową,
  • Oprogramowanie, dokonujące zmian w obrazie cyfrowym tak, aby był on gotowy do zapisania (korekta, zmniejszanie objętości – kompresja, łączenie danych zgodnie z wybranym standardem i wybranym formatem pliku końcowego),
  • Nośnik końcowy, pozwalający na wystarczająco trwałe zapamiętanie danych końcowych.

Obecnie niektóre urządzenia spełniać mogą więcej niż jedną z opisanych funkcji. Nowoczesne kamery „cyfrowe” mogą w sobie zawierać moduł klasycznej kamery i karty grabującej dodatkowo wyposażonej w możliwość wstępnej kompresji danych.