Wpływ warunków nagrania na wyniki analizy akustycznej

Wprowadzenie

Autor: dr inż. Marcin Just (DiagNova Technologies)

Ze względu na to, że niektóre parametry (np. NHR, YG, U2H) mierzą bezpośrednio poziom zakłóceń i zniekształceń w nagrywanym sygnale, wpływ warunków w czasie nagrania oraz charakterystyki częstotliwościowej sprzętu będzie w przypadku takich parametrów oczywisty. Nie jest jednak jasno określone, jak duży będzie to wpływ. Dodatkowo zakłócenia mają znacznie subtelniejsze znaczenie dla wyznaczania częstotliwości podstawowej oraz obliczania parametrów niezwiązanych z szumem bezpośrednimi związkami matematycznymi (np. Jitter). Aby stopniowo poznawać zjawiska związane z procesem nagrywania, testy ułożone zostały w kolejności pozwalającej na stopniowe wprowadzanie badanych czynników:

  • Testy syntetyczne polegające na analizie spreparowanych cyfrowo nagrań – pozwalają na całkowite wykluczenie wpływu sprzętu,
  • Testy „niskopoziomowe” sprzętu – charakterystyka częstotliwościowa, dynamika – aby dokładnie poznać badany sprzęt,
  • Testy praktyczne wpływu warunków nagrywania – w celu określenia optymalnego sposobu prowadzenia nagrań dla każdej konfiguracji sprzętowej,
  • Testy praktyczne z udziałem pacjentów – ostateczna weryfikacja wyników i określenie wymagań dotyczących sprzętu.