Medyczna rejestracja obrazu wideo

Część IV: Szybka kamera

Podsumowanie

Autor: mgr inż. Anna Racino, dr inż. Marcin Just, dr inż. Michał Tyc (DiagNova Technologies)
Data: 2019.07.01

Podstawowe różnice między technikami szybkiego filmu oraz stroboskopii zaprezentowano w tabeli 1. Umieszczono w niej kolumnę „szybki film dawniej” – odnosząca się do szybkich kamer dostępnych na rynku do tej pory oraz „szybki film obecnie” – odnoszącą się do szybkiej kamery ALI Cam od DiagNova.

Głównymi cechami stroboskopii, które przyczyniły się do jej rozpowszechnienia były niski koszt i łatwość przeprowadzenia badania w stosunku do wczesnych wersji szybkiej kamery. Różnica w cenie istotnie się zatarła, zwłaszcza w stosunku do zestawów stroboskopowych wyższej jakości. W szczególności zestawy stroboskopowe oferujące obraz HD są obecnie nawet droższe od zestawu z szybką kamerą oferowanego na polskim rynku, a oferuje on również obraz HD w trybie wizualizacji ogólnej. Badanie szybką kamerą jest też obecnie i łatwiej, i szybciej wykonać niż stroboskopowe. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości użycia do jego przeprowadzenia fiberoskopu.

    Głównym cechami diagnostyki za pomocą szybkiej kamery są:
  • możliwość diagnozowania stanów patologicznych z występowaniem nieregularności drgań,
  • wiarygodność badania – brak ryzyka przekłamania wyniku, co często ma miejsce w przypadku diagnozowania patologii za pomocą stroboskopu,
  • znacznie szybsze i możliwe dla każdego przypadku wykonywanie przekrojów kimograficznych, które umożliwiają szybszą i pewniejszą diagnostykę oraz wiarygodną dokumentację dla celów choćby medycyny pracy,
  • możliwość przeprowadzenia analizy nierównomierności drgań fonacyjnych na podstawie dużej ilości cykli pracy fałdów głosowych;

Te cechy predestynują badanie szybką kamerą do pełnienia funkcji głównego badania na poziomie klinicznym lub rehabilitacyjnym. Badanie stroboskopowe z kolei powinno ewoluować w stronę badania przesiewowego wykonywanego w celu kwalifikacji do przeprowadzenia dokładniejszej diagnostyki z użyciem szybkiej kamery.

Tabela. 1. Porównanie techniki szybkiego filmu oraz stroboskopii

Stroboskopia Szybki film dawniej Szybki film obecnie
Dokumentowanie i archiwizacja badania /
trudna obróbka, ograniczenia długości nagrania
Ogólna ocena morfologii krtani /
(w trybie HD)
Niski koszt /
taki jak strobo HD
Łatwość badania /
Komfort badania
Zaawansowane analizy /
dla wybranych przypadków strobokimografia
Brak konieczności synchronizacji z głosem
Brak ryzyka uzyskania fałszywego obrazu pracy fałdów głosowych
Możliwość rejestracji bardzo krótkich fonacji
Możliwość rejestracji początków i końców fonacji
Możliwość oceny wysokich głosów śpiewaczych /
wibrato utrudnia uzyskanie poprawnego efektu stroboskopowego
/
trudność rejestracji głosów powyżej 400 Hz
/
trudność rejestracji głosów powyżej 400 Hz
Ocena funkcji krtani dla drgań regularnych Symetria
Amplituda
Częstotliwość drgań
Fala śluzówkowa
Niedomykalność
Współczynnik otwarcia
Ocena cykliczności drgań
zbyt mało okresów
Ocena funkcji krtani dla drgań nieregularnych Symetria
Amplituda /
częściowo
Częstotliwość drgań
Fala śluzówkowa
Niedomykalność
Ocena nieregularności
Ocena pracy pseudogłośni