Medyczna rejestracja obrazu wideo

Część IV: Szybka kamera

Wykorzystanie zestawu ALIS z szybką kamerą z optykami o średnicy mniejszej niż 10 mm oraz optyk giętkich

Autor: mgr inż. Anna Racino, dr inż. Marcin Just (DiagNova Technologies)
Data: 2021.09.13

W przypadku szybkiej kamery krytyczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości światła. Wiąże się to zazwyczaj z wymogiem użycia dobrej jakości, „jasnych” optyk o dużej średnicy.

Bardzo istotną kwestią jest fakt, że zestaw endoskopowy ALIS z szybką kamerą ma klasyczny adapter pozwalający na podłączenie zdecydowanej większości optyk endoskopowych dostępnych na rynku. W trybie HD wykorzystywać można praktycznie dowolne optyki, w tym otoskopy o średnicach nawet mniejszych niż 5 mm. W trybie high-speed (lub stroboskopowym) ilość dostępnego światła jest mniejsza i dobór optyki musi być staranniejszy. W przypadku osób dorosłych, zwłaszcza mężczyzn o długiej krtani, odległość od końca optyki do fałdów głosowych może być znaczna i wówczas zdecydowanie zalecane jest użycie optyki o średnicy 10 mm lub eliptycznej o przekroju 8x12 mm. Ma to szczególne znaczenie w przypadku używania optyki o kącie 90°. W przypadku dzieci odległość między fałdami głosowymi a końcem optyki będzie zdecydowanie mniejsza, co pozwala na użycie optyk o znacznie mniejszej średnicy bez istotnej utraty jakości obrazu. Bez problemu stosować można wszystkie dedykowane do stroboskopii optyki pediatryczne m.in. optykę firmy Xion o średnicy 7 mm, jak również lepszej jakości optyki uniwersalne o średnicach nawet od 6 mm. Dla pewności wykonane zostały testy w warunkach teoretycznie bardziej wymagających pod względem odległości od fałdów głosowych – czyli u osoby dorosłej. Użyta została optyka endsokopowa 5,8 mm, 70°, firmy KARL STORZ, model 8700 CKA. Poniżej przedstawiono klatkę i zapis kimograficzny z tego badania (rys. 24).

Rys. 24a. Wynik badania dorosłej kobiety szybką kamerą z wykorzystaniem optyki 5,8 mm – prędkość rejestracji 2400 fps

Rys. 24b. Wynik badania dorosłej kobiety szybką kamerą z wykorzystaniem optyki 5,8 mm – prędkość rejestracji 3200 fps

Do szybkiej kamery możliwe jest również podłączenie fiberoskopów. Szerokie testy przeprowadzone zostały dla modelu 800.3800 firmy Fiegert Endotech (średnica 3,4 mm) otrzymując całkowicie użyteczne wyniki (rys. 25). Testy przeprowadzono również dla optyki 3,2 mm firmy Xion uzyskując również użyteczne wyniki, lecz o nieco mniejszej jasności obrazu. Użycie fiberoskopu o średnicy 2,7 mm jest również możliwe, lecz należy liczyć się ze znaczną degradacją jakości obrazu w trybie high-speed. W trybie bez wykorzystania szybkiej kamery fiberoskop 2,7 mm powinien dawać zadowalające wyniki, lecz zdecydowanie rekomendowane, do celów badania zmian organicznych, jest użycie osobnego urządzenia z optyką giętką w technologii „chip on tip”. Zapewni jakość lepszą niż fiberoskop. Niestety urządzenia takie nie występują i nie będą w najbliższym czasie występować w wersji high-speed.

W sytuacji, gdy wykonanie badania sztywną optyką jest z różnych powodów niemożliwe, rozważyć można użycie fiberoskopu w trybie wprowadzania przez usta z użyciem dodatkowej rurki prowadzącej. Wówczas średnica fiberoskopu ma mniejsze znaczenie, a badanie jest stosunkowo mało stresujące dla pacjenta.

Rys. 25. Wynik badania szybka kamerą z wykorzystaniem optyki fiberoskopowej 3,4 mm – prędkość rejestracji 2400 fps. Prawa publikacyjne do materiału wideo z nagrań fiberoskopowych posiada Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Koszt optyki sztywnej (5,8 mm), która wykorzystywana była w badaniach przedstawionych powyżej, to ok. 8 000 zł netto. Koszt specjalistycznej optyki pediatrycznej jest porównywalny z kosztem optyki 10 mm.

Obecnie oferowana już jest wersja oświetlacza lepiej dopasowana do optyk o mniejszej średnicy oraz fiberoskopów – zapewnia ona o ok. 70% wyższą jasność. Zestaw demonstracyjny wykorzystany w do zarejestrowania prezentowanych próbek nie zawierał tej nowej wersji oświetlacza.